Severočeská vodárenská společnost zahájila další z plánovaných investičních akcí

blank

V areálu čistírny odpadních vod Bystřany doplní SVS tepelný výměník, díky kterému bude zajištěn dostatečný ohřev kalu ve vyhnívacích nádržích. Jsou sem přiváděny zejména komunální odpady z Teplic, Dubí, Krupky a přilehlých obcí. Bystřanská čistírna byla uvedena do provozu v roce 1975 a rekonstrukcí prošla za posledních jedenáct let hned třikrát.

Topné zkoušky ukázaly, že tepelné hospodářství nemá dostačující kapacitu a bylo zjištěno chybné vystrojení, nestabilní chod topného zdroje, nebo netěsnosti, které snižují schopnost kogeneračních jednotek předávat teplo do topného systému. Společnost proto rozhodla zkapacitnit zařízení pro dodávku technologického tepla v kalovém a plynovém hospodářství.

V rámci akce SVS provede celou řadu opatření, díky kterým bude navýšen přenos tepelného výkonu o 250 kW. Bude například nahrazeno poddimenzované čerpadlo topné vody technologického ohřevu, dojde k úpravě potrubních systémů, nebo výměně teplosměnných desek výměníku topné vody. Instalován bude také druhý tepelný výměník a doplněna budou čidla pro online měření průtoku, teploty a tepla.

„Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, na obnovu vodohospodářského majetku společnosti a zbytek je určen na strategické, legislativou vyvolané investice. V rámci naší zahájené investiční akce na čistírně v Bystřanech, která patří mezi strategické investice, dovybavíme technologii o další tepelný výměník voda/kal. Tím navýšíme přenos tepelného výkonu o 250 kW,“ řekl generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Scroll to Top