Modernizace největší úpravny pitné vody společnosti SmVaK Ostrava byla dokončena

blank

Úpravna pitné vody v Podhradí patří k nejvýznamnějším vodárenským objektům v Moravskoslezském kraji. Po téměř šedesáti letech bylo poprvé kompletně zrekonstruováno její strojně-technologické zařízení. Podle generálního ředitele SmVaK Ostrava Anatola Pšeničku má zdárné dokončení projektu mimořádný význam. Práce probíhaly za plného provozu úpravny a odběratelům se tak dostávala kvalitní pitná voda bez ohledu na rekonstrukci.

Úpravna pitné vody Podhradí v roce 1958 dodala první vodu do Ostravy a s kapacitou 2 000 litrů to byla tehdy největší úpravna pitné vody v Československu. Díky novým filtračním jednotkám byl v sedmdesátých letech výkon zvýšen na 2 700 litrů. Úpravna byla postupně úspěšně modernizována a zásobuje významnou část Moravskoslezského a také část sousedního Olomouckého kraje.

Projektu předcházelo několikaleté plánování. Současná rekonstrukce byla v historii úpravny vůbec tou největší. Vodohospodáři vyměnili zastaralé technologie a nainstalovali novou linku ozonizace, díky které dokáže úpravna efektivněji odstraňovat biologické oživení. „Ozonizace zajistí účinnější odstraňování celkového biologického oživení, které se pravidelně vyskytuje v množství až několik tisíc jedinců v mililitru surové vody z Kružberku zejména v jarním období. Ve vodě dominují rozsivky rodu Cyclotella, které se při pískové filtraci hůře separují. Současné zkušenosti ukazují, že zavedení této technologie mělo jednoznačně smysl,“ vysvětluje ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek.

V roce 2015 začala první etapa modernizace a hlavní část stavby byla zhotovena v roce 2016. „Byly vyměněny potrubní rozvody levého i pravého přítokového traktu včetně instalace statických míchadel. Komplexně bylo rekonstruováno vápenné hospodářství a zařízení pro výrobu a dávkování chloru a oxidu chloričitého do upravené vody. Vyměnili jsme také čerpací soustrojí, jehož prostřednictvím čerpáme vodu do vodojemu pro zásobování blízkého Vítkova. Instalovali jsme nový systém automatického řízení a vyměnili čerpadla pro regeneraci pískové náplně ve filtračních jednotkách,“ dodal k hlavním oblastem rekonstrukce Komínek.

Podle generálního ředitele SmVaK Ostrava Anatola Pšeničky má projekt faktický i symbolický význam. „V době často fakticky nepodložené mediální kritiky o nedostatečných investicích vodárenských společností do infrastruktury dokazujeme, že investujeme do budoucnosti kvalitních a spolehlivých vodohospodářských služeb v regionu. Jeden z našich významných investičních projektů jsme dokončili, ale řada dalších právě probíhá, nebo se připravuje,“ doplnil.

Scroll to Top