Na Baťově kanálu vrcholí přípravy před zahájením letošní sezony

blank

Do oprav a úprav Baťova kanálu investovalo Povodí Moravy sedm milionů korun. V současnosti vrcholí práce, aby byla vodní cesta na začátku května pro návštěvníky připravena. Přípravám se Povodí Moravy věnuje od konce března. Informoval o tom mluvčí Petr Chmelař.

„Do dnešní doby jsme vyčistili dolní a horní zhlaví (prostory chodu vzpěrných vrat a nápustných zařízení) na plavební komoře Petrov, Strážnice I., Strážnice II. a Vnorovy II. V současnosti odtěžujeme bahno a štěrk z rejd plavební komory Vnorovy I., abychom zajistili potřebnou plavební hloubku,“ uvedl ředitel vodní cesty Baťův kanál Pavel Cenek.

Údržbě a obnově Baťova kanálu se musí věnovat zvýšená pozornost také s ohledem na vzrůstající lodní provoz v říčních a kanálových úsecích. Většinu oprav je nutné provádět v době, kdy na vodní cestě neprobíhá plavba. „Opravy jsme zahájili hned po konci loňské sezóny. Na začátku prosince jsme opravili nápustné zařízení plavební komory Petrov. Opravili jsme česle na vtoku do válcového stavidla a samotné stavidlo. Než mohlo dojít k samotné opravě, museli jsme zahradit plavební komoru dolní a horní dvojitou hradící stěnou s jílovým těsněním, vyčerpat vodu a odstranit nánosy a naplaveniny,“ pokračoval Cenek.

Na podzim a v zimě Povodí Moravy provedlo na celé plavební cestě prohlídku březových porostů. Odstraněny byly také suché a poškozené stromy, náletové dřeviny a křoviny z plavební dráhy. Velkým problémem je aktivita bobra evropského, který například ve velkém okusuje stromy u břehu. „Největší škody nám dělá bobr hloubením nor v hrázích Baťova kanálu, kde téměř stojatá voda a pěstované produkty na okolních zemědělských pozemcích představují pro rozšiřování bobří populace ideální podmínky. Škody takto vzniklé na hrázích jsou doslova alarmující,“ poukazoval na nevítané aktivity bobra evropského Pavel Cenek. Podle vodohospodářů udělá zvíře jen na Baťově kanálu stotisícové škody ročně.

Baťův kanál je dlouhý 52 kilometrů a turisté na něm mohou využívat 8 přístavů a 16 přístavišť. Díky stavbě přístavu ve slovenské Skalici se stal kanál také mezinárodní vodní cestou.

Scroll to Top