Obecn√≠ septik nahrad√≠ ve Vrbici biologickou ńćist√≠rnou odpadn√≠ch vod

blank

Nevyhovuj√≠c√≠ syst√©m¬†odkanalizov√°n√≠¬†tr√°p√≠ Vrbici na Karlovarsku dlouhodobńõ. Letos v z√°Ňô√≠ tam za 5,3 milionu korun dokonńć√≠ gravitańćn√≠ kanalizaci. Informoval o tom Karlovarsk√Ĺ den√≠k.

V souńćasnosti vedou splaŇ°ky obecn√≠m septikem. TeńŹ ve Vrbici postav√≠ Vodohospod√°Ňôsk√© sdruŇĺen√≠ obc√≠ z√°padn√≠ch ńĆech mechanicko-biologickou ńćist√≠rnu odpadn√≠ch vod, d√≠ky kter√© se zlepŇ°√≠ kvalita podzemn√≠ch a povrchov√Ĺch vod.

‚ÄěVedle obecn√≠ho septiku tu funguje rovnńõŇĺ Ň°tńõrbinov√° n√°drŇĺ pod obc√≠ a vńõtŇ°ina domŇĮ tu pak m√° vlastn√≠ Ňĺumpy. Koneńćnńõ se tak cel√Ĺ kanalizańćn√≠ syst√©m svede do jednoho m√≠sta. Pońć√≠t√°m, Ňĺe se n√°slednńõ pŇôipoj√≠ aŇĺ 90 procent domŇĮ. Stavba naŇ°√≠ obci pomŇĮŇĺe,‚Äú sdńõlila starostka Vrbice EvŇĺenie ҆tńõp√°nov√°.¬†Ň†tńõrbinov√° n√°drŇĺ a pŇĮvodn√≠ obecn√≠ septik budou zruŇ°eny.

‚ÄěNov√° ńćist√≠rna odpadn√≠ch vod bude um√≠stńõna na pozemku v majetku obce, situovan√©m v jej√≠ v√Ĺchodn√≠ ńć√°sti,‚Äú Ňôekla Vńõra ҆tafflov√°, specialistka pro rozvoj vztahŇĮ s veŇôejnost√≠ VSOZńĆ.¬†Syst√©m odkanalizov√°n√≠, kter√Ĺ ve Vrbici vznikne, umoŇĺn√≠ napojen√≠ vŇ°ech objektŇĮ v obci na veŇôejnou kanalizaci a zajist√≠ tak√© ńćiŇ°tńõn√≠ odpadn√≠ch vod v souladu s poŇĺadavky na kvalitu syst√©mu.¬†

Scroll to Top