Obecní septik nahradí ve Vrbici biologickou čistírnou odpadních vod

blank

Nevyhovující systém odkanalizování trápí Vrbici na Karlovarsku dlouhodobě. Letos v září tam za 5,3 milionu korun dokončí gravitační kanalizaci. Informoval o tom Karlovarský deník.

V současnosti vedou splašky obecním septikem. Teď ve Vrbici postaví Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod, díky které se zlepší kvalita podzemních a povrchových vod.

Vedle obecního septiku tu funguje rovněž štěrbinová nádrž pod obcí a většina domů tu pak má vlastní žumpy. Konečně se tak celý kanalizační systém svede do jednoho místa. Počítám, že se následně připojí až 90 procent domů. Stavba naší obci pomůže,“ sdělila starostka Vrbice Evženie Štěpánová. Štěrbinová nádrž a původní obecní septik budou zrušeny.

„Nová čistírna odpadních vod bude umístěna na pozemku v majetku obce, situovaném v její východní části,“ řekla Věra Štafflová, specialistka pro rozvoj vztahů s veřejností VSOZČ. Systém odkanalizování, který ve Vrbici vznikne, umožní napojení všech objektů v obci na veřejnou kanalizaci a zajistí také čištění odpadních vod v souladu s požadavky na kvalitu systému. 

Scroll to Top