Kanalizační sítě spravované Moravskou vodárenskou byly loni ucpané 527 tunami odpadu

blank

Vodárenské společnosti se dlouhodobě snaží přimět občany k odpovědnosti a opakovaně zdůrazňují, co do kanalizace nepatří. Kanalizační sítě, které spravuje Moravská vodárenská, byly loni ucpané 527 tunami tuhého odpadu. Nejčastěji se jednalo o použité tuky, oleje, vlhčené ubrousky a dámské tampony nebo vložky. V kanalizaci se však objevily i takové kuriozity jako kočárek, peněženka nebo náprava automobilu.

Největším rizikem pro možné havárie v kanalizaci jsou tuky, které lidé vylévají do odpadů. V roce 2016 zachytily čistírny odpadních vod 23 tun tuků. „Použité tuky a oleje patří do speciálních kontejnerů nebo do sběrných dvorů. Pak mohou být recyklovány a dají se využít při výrobě energie, jako jsou paliva nebo například i při výrobě kosmetiky. Rozhodně nepatří do kanalizace,“ zdůraznil předseda představenstva společnosti VaK Zlín Svatopluk Březík.

Společnost letos do modernizace kanalizačního potrubí investuje 13 milionů korun. Tuky nejvíce ucpávají kanalizační přípojky nebo uliční stoky u bytových domů, restaurací, vývařoven a jídelen. U novostaveb a při rekonstrukcích takového typu objektu už má majitel povinnost instalovat na vnitřní kanalizaci odlučovač tuků.

Odlučovač, nebo tzv. lapač tuků je zařízení, nebo sestava jednotek zařízení k odlučování tuku z odpadních vod a k zachycování odloučeného tuku v tomto zařízení. V tuzemsku však stále převažuje počet objektů bez těchto zařízení. Do sítě VaK Zlín je v současnosti napojeno zhruba 22 tisíc kanalizačních přípojek.

Scroll to Top