Nejzápadnější přehrady Čech jsou plné

blank

Jarní tání sněhu a srážky naplnily nádrže v nejzápadnější části naší země. Závod Karlovy Vary Povodí Ohře má v oblasti ve správě osm vodních děl. Nádrže Myslivny a Podhora dosáhly kóty přelivu, vodní dílo Stanovice je na hladině zásobního prostoru. Dalším přehradám chybí do naplnění jen několik centimetrů, případně desítek centimetrů.
V nádrži Stanovice na Lomnickém potoku ve Slavkovském lese je v současnosti 21,7 milionu kubíků vody a hladina je nad úrovní zásobního prostoru.
Ve vodním díle Jesenice na Odravě u Chebu je 42,7 milionu kubíků zásob vody, hladina je zhruba 70 centimetrů pod úrovní zásobního prostoru.
Plná je také Skalka na Ohři, která zadržuje 7,5 milionu kubíků vody a je na kótě zásobního prostoru.
Kóta přelivu byla dosažena také na Myslivnách u Božího Daru.

Scroll to Top