Antoine Frérot: S problematikou odpadních vod ve světě souvisí i výskyt cholery

blank

Generální ředitel francouzského koncernu Veolia poskytl rozhovor populárnímu deníku Le Figaro, který vám přinášíme v kompletní podobě. Frérot například uvedl, že v oblasti zavlažování došlo k výraznému názorovému posunu a podnikl i krátký exkurz do historie, během kterého zmínil vnímání vody ve starověku. Podle Frérota jsou dnes opětovně používána jen 2 % odpadních vod.

Co konkrétně znamená opětovné využívání odpadních vod?

Odpadní vody již nesmíme považovat za odpad, ale musíme k nim přistupovat jako ke zdroji. V některých zemích je voda příliš vzácná a nedostatková na to, aby byla použita pouze jednou. Za běžných podmínek prochází znečištěná voda procesem čištění, než je vypuštěna do životního prostředí, aby odtud mohla být znovu čerpána. V případě opětovného využívání je voda ihned po vyčištění znovu použita. Jediný rozdíl oproti běžné praxi je to, že není vracena do přírodního prostředí.

UNESCO schválilo poprvé ve své historii zprávu věnovanou této problematice. Máme to považovat za znamení změny smýšlení?

Tato zpráva klade důraz na sběr a čištění odpadních vod a zdůrazňuje, že se jedná o velmi důležitý úkol související s ochranou zdraví obyvatelstva. Je třeba si uvědomit, že například většina odpadních vod vypouštěných do Středozemního moře neprochází procesem čištění. Stejně tak opětovný výskyt cholery v Kongu a na Haiti přímo souvisí s problematikou odpadních vod.

Obyvatelstvo je tedy více nakloněné opětovnému používání odpadních vod?

V oblasti zavlažování a průmyslové výroby došlo k výraznému názorovému posunu. Nicméně pokud jde o pitnou vodu, psychické zábrany stále přetrvávají. Ve všech náboženstvích je voda symbolem čistoty. Ve starověku byla nečistá voda synonymem smrti a bylo třeba se jí zbavit. Tato zažitá tabu se těžko překonávají.

Ale přesto se to daří, i pokud jde o pitnou vodu…

Máte pravdu. Ve městech, jako je například Singapur, kde jsme začali rozdávat balenou recyklovanou vodu školní mládeži během sportovních aktivit, dnes připadá na recyklovanou pitnou vodu 25 % z celkové spotřeby tohoto města. Ale v jiných městech, jako je například australský Brisbane, nebylo možné postupovat tímto způsobem, a proto je voda, která je přitom čistější než říční voda, nejprve vypouštěna do řeky, aby byla o něco dále znovu čerpána. Ale města trpící skutečným nedostatkem vody hledají řešení.

UNESCO ve své zprávě vyzývá k budování menších decentralizovaných ČOV. Co si o tom myslíte?

Je možné se přizpůsobit jakýmkoliv objemům sběru odpadních vod, ale musíme mít na zřeteli, že náklady na jejich zpracování silně podléhají efektu rozsahu. Jistě, že to umíme, ale 50 malých ČOV bude vždy stát více než jedna velká. Dnes jsou opětovně využívána pouze 2 % odpadních vod. Možnosti dosažení pokroku jsou obrovské, ale je to skutečně politická záležitost.

Scroll to Top