Věžový vodojem v Hradci Králové si o víkendu může prohlédnout veřejnost

blank

Pokud budou chtít návštěvníci vystoupat až na ochoz vodárenského objektu ve východočeské metropoli,  musí  zdolat 220 schodů. Vodojem bude otevřený v sobotu 8. dubna od deseti hodin ráno do tří odpoledne.

Objekt byl vybudován v letech 1936-1937 a nachází se na kopci sv. Jana v části Nový Hradec Králové. Původně sloužil jen pro stejnojmennou samostatnou obec. Dříve se do něj čerpala voda z úpravny vody ve Staré Třebši ze studní poblíž slepých ramen Labe. Objem nádrže je 320 kubíků a zásoba pokrývá asi patnáctihodinovou spotřebu pitné vody pro Nový Hradec Králové. Vodojem je vysoký 38,5 metru a vnější průměr nádrže je 11 metrů.

Do objektu je čerpána voda ze sousedních podzemních vodojemů, v nichž je akumulováno asi 20 000 kubíků pitné vody, což představuje zásobu vody pro Hradec Králové zhruba na den a půl.

Scroll to Top