V Přerově se bude modernizovat infrastruktura, občané se musí obrnit trpělivostí

blank

V následujících měsících pocítí opravy obyvatelé několik přerovských ulic. Vyměněny budou kilometry potrubí, rekonstrukce čeká vodovodní řady. dojde i k propojení kanalizací. V letošním roce do modernizace vodohospodářské infrastruktury investují Vodovody a kanalizace Přerov 48 milionů korun.

V polovině dubna začne výměna kanalizace ve dvou ulicích, která potrvá do začátku července. „Od prvních červnových dní až do konce prázdnin je v plánu také oprava vodovodního potrubí v Komenského a Kojetínské ulici, a to v úseku od Žerotínova náměstí až po světelnou křižovatku v ulici Velké Novosady, dále pak od Kazety až za železniční trať,“ upřesnil ředitel Vodovodů a kanalizací v Přerově Miroslav Dundálek. Vodohospodáři použijí bezvýkopovou metodu, během které bude nové potrubí zatahováno do toho původního.

Na akci pak naváže výměna potrubí v délce 160 metrů v Kainarově ulici. V dubnu také zamíří dělníci do přerovské části Henčlov, kde budou pokračovat ve výměně zbývajících vodovodních řadů. Nejnáročnější akce odstartuje první týden v květnu a půjde o propojení kanalizace mezi budoucí křižovatkou v Dluhonské ulici přes ulici Na Hrázi na ulici Velká Dlážka. Při akci dojde k napojení na současný kanalizační sběrač, položí se kanalizace a částečně bude nahrazena ta původní. „Náročnost této akce spočívá především v tom, že úsek o délce sto třicet metrů bude proveden ražbou štítem průměru 220 centimetrů, a to z důvodu stísněných podmínek v části ulice Na Hrázi. Přechod pod ulicí Velká Dlážka bude proveden protlakem,“ doplnil Dundálek.

Scroll to Top