Čistírnu v Tiché na Novojičínsku čeká rozsáhlá rekonstrukce

blank

V obci poblíž Frenštátu se uskuteční opravy od dubna do října letošního roku. Čistírna z roku 1995 má kapacitu pro 1250 obyvatel. Přes dvacet let starý areál provozovaný společností SmVaK Ostrava potřebuje komplexní modernizaci. Náklady by se měly pohybovat kolem 3,4 milionu korun.

„Je zřejmé, že vzhledem k době, od kdy je čistírna v provozu, je její zásadní obnova nezbytná. V průběhu stavby musíme sanovat stávající betonové a ocelové konstrukce, namontujeme přístřešky pro ochranu aeračních zařízení, provedeme výkopy pro kabelová vedení a upravíme terén okolo nádrží,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Rekonstrukcí projde i technologická část čistírny. Instalovány budou dvě čerpadla, nové česle, které slouží k zachycování hrubých nečistot na přítoku odpadní vod do čistírny, dvě míchadla, sondy pro měření koncentrace rozpuštěného O2, nové odtokové žlaby v dosazovací nádrži, propojovací potrubí a další náležitosti. Součástí projektu bude rovněž rekonstrukce rozvodů silnoproudu.

„Do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod letos investujeme 220 milionů korun, další desítky milionů budou směřovat do oprav. V okrese Nový Jičín půjde do této oblasti více než 43 milionů korun. Připravujeme například významný projekt v čistírně odpadních vod v Novém Jičíně, kde bude rekonstruován objekt hrubého čištění, a plánujeme výstavbu dešťové zdrže, která zajistí čištění maximálního objemu odpadních vod v době silných dešťů. Jako privátní společnost, která vlastní i provozuje vodohospodářskou infrastrukturu, nemůžeme čerpat dotace. Přesto jsme od roku 2000 do loňska do kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod investovali z našich vlastních zdrojů téměř 3,7 miliardy korun,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. je rozhodujícím dodavatelem pitné vody v Moravskoslezském kraji a dlouhodobě se řadí mezi přední firmy na vodárenském trhu v ČR.

Scroll to Top