Domy ochrání záchytná nádrž

blank

Před necelými padesáti lety postihla Šardice na Hodonínsku povodeň s tragickými následky. V šardickém dole Dukla přišlo o život 34 horníků. Od té doby tam skončila těžba a především začalo přibývat protipovodňových opatření.

Důl Dukla byl součástí podniku Jihomoravské lignitové doly v Hodoníně. V červnu roku 1970 došlo na Hodonínsku k intenzívní průtrži mračen. Ta měla za následek rozvodnění Stavěšického potoku, který protékal důlním polem Dolu Dukla. Stavěšickým potokem protékalo za normálního stavu asi 0,028 m3 vody za sekundu. Po průtrži se náhlou záplavovou vlnou potok rozvodnil tak, že průtok v době havárie byl asi 100 m3/s. Průtok přesáhl maximální „velkou vodu“ za posledních 100 let zhruba desetinásobně. Voda se valila celým údolím v šířce 96 m. Voda z rozvodněného toku protrhla narušené nadloží v místech nad vydobytými prostorami a zároveň se zbahnělými horninami pronikla do dolu. Tahle směs zabila 34 horníků na odpolední směně, 76 katastrofu přežilo.

V současnosti chystá radnice v Šardici nádrž N3 Loučkový potok. „Máme vysoutěženou firmu na stavbu za téměř deset milionů korun. A požádané o dotaci na ministerstvu zemědělství. Po schválení chceme začít,“ uvedla starostka Šardic Blažena Galiová.

Primárním cílem nového poldru je zachytit vodu z Hovoranského potoka a ochránit místní školu, která byla před 7 lety zaplavena. Tato nádrž patří k pěti nejdůležitějším opatření, které byly navrhnuty při úpravách pozemků. „Účelem je nejen zadržet vodu při povodních a omezit hrozbu vylití vody z koryta v obci, ale také umožnit vsakování z nádrží do podloží pro zvýšení hromadění podzemní vody narušeného důlní činností,“ řekl Miroslav Dumbrovský z Ústavu vodního hospodářství krajiny.

Foto: Šachty v dole Dukla v Šardicích (www.extrastory.cz)

Scroll to Top