Okrouhlici sužuje dlouhodobý nedostatek pitné vody, obec zakázala napouštět bazény

blank

Horká a suchá léta a nevhodné zacházení s pitnou vodou, které je v důsledku nedostatek. To jsou palčivé problémy v Okrouhlici. Obec na Havlíčkobrodsku musela v loňském roce vodu dokonce dovážet. Pravidelné doplňování okrouhlického vodojemu vedlo k tomu, že spotřeba vody byla v týdnu asi 90 kubíků za den, o víkendu dokonce o 15 kubíků více. Za tyto dovozy obec zaplatila v roce 2016 zhruba 360 tisíc korun. V Okrouhlici museli také opravit cestu k vodojemu, aby se dala voda dovážet i v zimních měsících. Na řadu přišly návrhy, které měly situaci v obci stabilizovat. Ne všechny však byly pro občany akceptovatelné.

První možnost spočívala v ustálení ceny na 30 korun za kubík pitné vody pro všechny odběratele. Jenže tahle varianta by zvedla cenu i těm, kteří s vodou v Okrouhlici nakládají šetrně, ale naopak by byla výhodná pro majitele domácích bazénů. Druhou možností bylo zavedení pásem podle spotřeby vody s tím, že základní cena za běžnou spotřebu by se zvýšila asi na 25 korun za kubík. Po překročení hranice této spotřeby by došlo k dramatickému navýšení ceny za metr kubický vody. Zastupitelé ale namítali, že by bylo komplikované definovat, podle jakých kritérií jednotlivá pásma určit.

Nakonec obecní zastupitelé stanovili cenu vodného na 27 korun za kubík pro domácnost, ale 7 korun navíc si připlatí obyvatelé, kteří obecní vodu využívají při podnikání. Okrouhlice rovněž nařídila celoroční zákaz napouštění bazénů. Do odvolání občané nesmí ani kropit zahrady z obecního vodovodu. V momentě, kdy někteří majitelé začali bazény naplňovat například během jednoho dne současně, byla část obce bez vody.

Na začátku roku 2016 už Okrouhlice zavedla evidenci domácích bazénů, kdy se některé obci v regionu začaly potýkat s nedostatkem pitné vody. „Obec Okrouhlice vlastní a provozuje vodojem a vodovodní řad. Zdroje pitné vody jsou čtyři. Studně v katastrálním území Malčín a Lučice u Dobré vody. Zásobování pitnou vodou vynikající kojenecké kvality zajišťuje obec Okrouhlice pro Babice, Okrouhlici, Olešnici a Vadín,“ řekl před časem starosta obce Lubomír Pospíchal. Nedostatek pitné vody se rozhodli v Okrouhlici částečně řešit zprovozněním dvou nových vrtů u Olešnice a Lučice, které by měly vodní zdroje v obci dostatečně posílit. Podle starosty obce však ani posílení zdrojů pitné vody nebude efektivní, pokud někteří občané nebudou s vodou nakládat šetrněji.

Foto: www.dumazahrada.cz

Scroll to Top