Kraj Vysočina vyhlašuje grantový program Čistá voda 2017

blank

Program Čistá voda podporuje od roku 2002 zpracování studií nebo projektových dokumentací v oblasti zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod a ochrany před povodněmi nebo suchem. 

„Pro letošní rok jsme ho na únorovém zasedání Zastupitelstva Kraje Vysočina schválili, a tak mohou žadatelé z řad obcí, svazků obcí nebo jiných vlastníků vodárenské infrastruktury podávat žádosti o poskytnutí dotace v období 10. – 24. března 2017,“ řekl krajský radní pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí Martin Hyský.

Prostředky, které kraj do programu uvolní, podporují studie a projektové dokumentace. Jedná se například o výstavbu vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod nebo opatření k ochraně před povodněmi. Peníze se také mohou použít na hydrogeologické průzkumy a průzkumné vrty, jejichž účelem je hledání zdrojů pitné vody. Žadatelům může být proplaceno až 60 % z celkových nákladů, které do projektu investují. „V tomto grantovém programu býval v minulých letech velký převis požadavků, proto krajské zastupitelstvo pro letošní rok schválilo navýšení alokace na devět milionů korun,“ řekl dále Martin Hyský.

 

Půlmilionový kraj Vysočina se dlouhodobě zaměřuje na podporu výstavby vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Na inovaci vodovodů a kanalizací letos kraj vyhradil 56 milionů korun a podporuje také realizace staveb vodovodů, kanalizací a čistíren prostřednictvím Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na infrastrukturu vodovodů a kanalizací. V jednom z nejmenších krajů v České republice se nachází pět okresů. Největším je Žďár nad Sázavou se sto dvaceti tisíci obyvateli.

 

Scroll to Top