Baťův kanál čeká rozsáhlá rekonstrukce

blank

Rozšíření komorovacích hodin, nové zábradlí na plavebních komorách a příprava komplexní úpravy plavebního značení na mostech. To je výčet části oprav, které se letos uskuteční na Baťově kanále, významné vodní cestě spojující Otrokovice a Rohatec. Ve vybraných úsecích se návštěvníci budou muset připravit na omezení. Ohledně dalšího rozvoje Baťova kanálů absolvovalo Povodí Moravy jednání s provozovateli přístavišť na vodní cestě nebo zástupci Státní plavební správy.

Jedna z nejdůležitějších oprav se bude týkat opevnění a čištění nánosů v úseku Vnorovy – Strážnice, kvůli které bude předčasně ukončena plavební sezona. „Od 4. září 2017 bude v tomto úseku plavba ukončena a kanál bude vypuštěn. Práce na opravě opevnění provedeme v rekordně krátké době tak, aby se nedotkly další plavební sezóny a současně respektovaly podmínky umožňující práce v chráněném území Natura 2000,“ uvedl ředitel závodu Střední Morava Pavel Cenek. Předpokládané investice dosáhnou 25 milionů korun. O finanční příspěvek bude Povodí Moravy žádat Státní fond dopravní infrastruktury ČR. V roce 2002 vznikla obecně prospěšná společnost Baťův kanál, která se podílí na organizaci provozu, provozuje informační centrum a podporuje podnikatele, jejichž aktivity souvisejí s rozvojem turistického ruchu podél kanálu. Povodí Moravy bude žádat o přidělení finančního příspěvku Státní fond dopravní infrastruktury ČR (SFDI). Další významnou opravou opevnění břehu projde také 1,5 kilometru dlouhý úsek ve Vnorovech a úsek Huštěnovice – Babice.

Před několika měsíci proběhlo první měření plavebních hloubek kanálu, které bylo provedeno pomocí měřicí lodě. „Z tohoto měření nám byly poskytnuty výstupy, které na úsekových mapách ukazují současný stav hloubek, potažmo nánosů. Díky tomuto zaměření tak máme stanoveny přesné lokality, které je třeba před zahájením plavební sezóny vyčistit, popřípadě vyznačit. Následným výstupem bude také zpracování 3D modelu,“ sdělil k měření ředitel přerovské pobočky Státní plavební správy Tomáš Ostrčil.

Turisté mohou na Baťově kanále využít trasu dlouhou přes 50 kilometrů a 24 přístavů a přístavišť. Vodní cesta částečně vede po řece Moravě, jinak uměle vyhloubenými kanály s řadou pohyblivých jezů, plavebními komorami a dalšími vodními stavbami.

Foto: www.visionclub.cz

Scroll to Top