Kombajn pro Hlučínské jezero se již vyrábí

blank

V minulých dnech jsme informovali o připravovaném projektu revitalizace Hlučínského jezera, jehož cílem je zahladit následky po těžbě štěrkopísku v minulosti, pomoci k rozvoji lokality a zajistit protipovodňovou ochranu pro přilehlé lokality. Jezero v posledních letech trápila také špatná kvalita vody s přemnoženými travinami (stolístek klasnatý).
Město Hlučín na tuto skutečnost, která v létě řadu lidí odrazovala od koupání, bránila v možnosti provozovat některé typy vodních sportů, ale také komplikovala práci vodním záchranářům, reagovalo tím, že se rozhodlo koupit podvodní kombajn. Ten bude přemnožené traviny likvidovat. Stroj za pět a půl milionu korun již začala vyrábět společnost Kuhn – Bohemia a pro letní sezónu bude připraven.
Stroj bude sekat trávu v hloubce téměř dvou metrů, ukládat ji v zásobnících a následně odvážet na břeh.
Informaci přinesl Opavský a hlučínský deník.

Foto: www.hlucin.cz

Scroll to Top