Nepřehlédněte: vyšlo číslo 2/2017 časopisu Sovak

blank

Titulní strana čísla 2/2017 je věnována nově postavené mechanicko-biologické čistírně odpadních vod Ivanovice na Hané, více se o stavbě a technických parametrech dozvíte v úvodním příspěvku Ing. Karla Hájka ze společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. Se stavem a vývojem jakosti pitné vody v České republice seznamuje čtenáře text, který připravili autoři Ing. Daniel Weyessa Gari, Ph. D. a MUDr. František Kožíšek, CSc. ze Státního zdravotního ústavu. Jaké jsou možnosti jednotného porovnávání vodárenských systémů a provozovatelů mezi sebou shrnuje článek Ing. Tomáše Sucháčka, doc. Ing. Ladislava Tuhovčáka, CSc. A Ing. Jana Ručky, Ph. D. z Vysokého učení technického v Brně. Přečíst si můžete i jeden z příspěvků prezentovaných na konferenci Provoz vodovodů a kanalizací, a to Zhodnocení Národního akčního plánu udržitelného používání pesticidních látek. Opětovné využívání vyčištěných odpadních vod je významné téma při plánování vodních zdrojů v Evropě. Přednášel o něm profesor Drewes na Ústavu technologie vody a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a článek o zajímavých myšlenkách z jeho vystoupení připravil Ing. Filip Wanner, Ph. D. Příznivci historie jistě ocení příspěvek Historie dobříšského vodovodu a kvalitní pitná voda i do budoucna. I v tomto čísle přinášíme zprávy z vodárenských společností v rubrice Z regionů a redakce časopisu Sovak uvítá i příspěvky z Vaší společnosti, dejte nám vědět o svých projektech a aktivitách na jungova@sovak.cz a hruska@sovak.cz.

Scroll to Top