Kontejnerů na použitý jedlý olej je více, lidé ho však stále vylévají ...

blank

Příkladným přístupem občanů se může pochlubit Český Těšín. Lidé se tam naučili použitý jedlý olej efektivně třídit. Loni v Českém Těšíně vytřídili tunu použitých tuků. Na desítkách míst stojí zelené kontejnery.

„Občany jsme upozorňovali na to, že jedlé tuky nesmějí do kontejneru vlévat, ale musí je přinést v nějaké láhvi, nejlépe v petce,“ říká mluvčí pětadvacetitisícového Českého Těšína Dorota Havlíková. Na jiných místech ale občané běžně vylévají tuk do záchodu, což kanalizační síti a čistírně odpadních vod škodí. „V kanalizační síti se na olej, když se ochladí, nabalují další nečistoty a můžou se ucpávat například čerpadla,“ přibližuje následky nevhodného třídění tuků mluvčí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava Marek Síbrt. Sběrná místa pro použitý jedlý olej jsou i v některých dalších městech mimo Český Těšín, ale stále jde bohužel o ojedinělé pozitivní příklady vhodné následování. Lidé je však příliš nevyužívají.

O komplikacích v odpadní vodě způsobených lidským faktorem hovoří také ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka. „Velké problémy v odpadní vodě způsobují oleje a tuky, které do ní po použití velká část populace běžně vylévá. A při smažení vánočních kaprů a řízků to platí dvojnásob. Tukové částice se při ochlazení shlukují, srážejí a nabalují na sebe další odpad. V potrubí pak vzniká velmi odolná ucpávka, která ho může zneprůchodnit. Hroudy tuku v kanalizačních stokách také poškozují a ucpávají čerpadla. Tuk se také nalepuje na stěny stokových potrubí, nastává chemická reakce a vzniklé kyseliny urychlují korozi. Použité tuky a oleje patří do sběrných dvorů. Například Český Těšín umístil do ulic kontejnery pro použité jedlé oleje a tuky, které jsou dále recyklovány a využívány při výrobě energie nebo paliv,“ říká ředitel kanalizací SmVaK Ostrava Jan Tlolka.

Problémy způsobují také zátky od lahví a jiné předměty, které na sebe v potrubí nabalují další odpady. Kanalizace rovněž neslouží k likvidaci nevyužívaných léků, chemikálií, ředidel nebo zbytků barev. Když se dostanou do odpadní vody, mohou narušit fungování čistírny a způsobit ekologickou havárii.

„Z našeho pohledu jde o zásadní problém. Negativní jsou dopady na životní prostředí, ale také na samotný provoz našich zařízení, která touto lidskou nezodpovědností trpí. Látky a předměty, které do odpadní vody nepatří, způsobují technické problémy, proces odkanalizování a čištění prodražují. To má ve svém důsledku dopad na peněženku každého z nás v částce, kterou platíme za odvádění odpadní vody (stočné). Kanalizační síť slouží k odvádění odpadních vod, nikoliv odpadků, ať již v jakémkoliv skupenství. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád,“ uzavírá a vybízí občany k zodpovědnosti generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

Český Těšín je moravskoslezským průkopníkem zelených kontejnerů pro použité oleje z fritovacích hrnců. Sběrná místa pro tento druh odpadu tam město nechalo postavit v první polovině roku 2015. Města se většinou k této problematice staví tak, že lidem doporučují, aby použité oleje přinesli v pet lahvích do sběrných dvorů místních technických služeb.

Foto: www.metropole-olomouc.cz

Scroll to Top