Obce na Šumpersku připravují projekt s protipovodňovým opatřením

blank

Rapotín společně s obcemi Vikýřovice, Petrov nad Desnou a Povodím Moravy chystají projekt, který bude obsahovat protipovodňová opatření na řece Desné. Návrh vyplývá z koncepční ochrany sídel této oblasti a jejich základním prvkem budou revitalizační opatření, odlehčovací ramena toku i stavba ochranných hrází a zídek. Ve zprávě o tom informovalo 13. února Povodí Moravy.

Desná je levostranný přítok Moravy na Šumpersku v Olomouckém kraji. Délka toku je 31 kilometrů. „Jedná se o nejvýznamnější vodohospodářskou akci v povodí Desné a jednu z největších akcí přírodě blízkých PPO v povodí Moravy. Akce je řešena na katastrech tří obcí a významně přispěje ke zvýšení míry jejich ochrany před povodněmi i revitalizaci částí toku,“ říká zástupce generálního ředitele Povodí Moravy Antonín Tůma.

V rámci protipovodňové ochrany obcí se vybudují odlehčovací revitalizovaná ramena s biotopy, ochranné hráze, zídky a dojde také k rozšíření koryta Desné. Rekonstruovat se bude pevný jez, který se upraví na vakový nebo se vystaví rybochod. Celý projekt, který byl připravený v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany na řece Desné, budou zajišťovat Povodí Moravy společně se Svazkem obcí údolí Desné. Do Svazku obcí patří Vikýřovice, Rapotín, Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Petrov nad Desnou, Sobotín, Rejchartice, Hraběšice a Vernířovice. Výstavba dalších protipovodňových opatření bude postupně rozdělena na několik etap. Momentálně se zpracovává dokumentace pro územní řízení od Vikýřovic směrem k Šumperku.

Projekt je připraven k realizaci a má vydané potřebné stavební povolení. V roce 2017 by se mělo rozhodnout v soutěži o zhotoviteli a do roku 2020 by měla být akce zrealizována. ,,Jsem přesvědčen, že občané sami ocení pozitivní přínos tohoto opatření,“ poznamenal starosta Rapotína Pavel Žerníček. Celkové náklady na realizaci projektu dosahují 330 milionů korun. „Spolupráce mezi obcemi a správcem toku je při realizaci ochrany před velkou vodou z Desné zcela zásadní, a to především kvůli přírodním podmínkám. Odtokové poměry se proto musí řešit komplexně,“ dodává Antonín Tůma. Hlavním nositelem projektu je obec Rapotín. Státní podnik Povodí Moravy, obec Vikýřovice a obec Petrov nad Desnou v projektu vystupují jako partneři. Státní fond životního prostředí ČR bude financovat 85 % uznatelných nákladů stavebních akcí. Správa povodí je rozdělena mezi tři závody se sídly v Náměšti nad Oslavou, Olomouci a Uherském Hradišti a celkem podnik působí na území sedmi krajů.

Scroll to Top