Na projekty pro boj se suchem či smogem uvolní MŽP ČR 100 ...

blank

Ministerstvo životního prostředí začalo 13. února v Národním programu Životní prostředí přijímat žádosti na ekoinovační projekty. Žádosti o dotace a náměty, které povedou k lepší schopnosti čelit suchu, povodním nebo smogu, mohou obce, kraje nebo veřejné výzkumné instituce zasílat do konce letošního června. Informovala o tom Jana Taušová, zástupkyně tiskové mluvčí MŽP.

Národní program Životní prostředí podporuje projekty a aktivity, které přispívají k ochraně životního prostředí v České republice. Program je rozdělen do několika oblastí. Ty zahrnují vodu, ovzduší, odpady, přírodu a krajinu, životní prostředí ve městech a obcích a environmentální prevenci.

„Naše nová výzva cílí na rozvoj konceptu chytrých obcí a měst, s nímž jsme začali v loňském roce a jehož cílem bylo povzbudit obce k přípravě chytrých a inovativních projektů v oblasti nakládání se srážkovými a odpadními vodami. Letos se chceme posunout ještě o krok dál a otevřít dveře inovacím, které budou znamenat přínos i pro další oblasti životního prostředí. Hledáme inovativní, průkopnické projekty, které využívají jiné než tradiční technologie. Chceme, aby pilotní projekty, které ve výzvě uspějí a jejichž přínos bude ověřen, byly následně přenášeny do běžné praxe. Konkrétně by se měly zaměřit na řešení současných naléhavých výzev spojených např. se suchem, povodněmi, klimatickou změnou, smogem, odpady apod. Zaměření výzvy je opravdu široké a jsem velmi zvědav, s jakými inovativními nápady žadatelé přijdou,“ řekl náměstek pro fondy EU a dobrovolné nástroje Jan Kříž.

blank

(Vodní nádrž Kamýk)

Fondy Evropské unie slouží zejména k financování jejích strategických záměrů, podpoře hospodářského růstu členských zemí nebo podpoře vzdělanosti. Existují také fondy na pomoc zemím, které členy ještě nejsou, ale teprve o připojení ke společenství usilují.

„Projektové náměty s návrhem nových postupů a technologií se mohou věnovat například hospodaření s vodou, sběru a nakládání s odpady, zlepšení ovzduší, využívání obnovitelných zdrojů energie nebo optimalizaci dopravy,“ dodal Kříž.

Šanci získat dotaci mají pouze projekty, které využívají techniku a metodu, jež není běžně používána v České republice. Technika a metoda musí také nabízet potenciální přínos v oblasti životního prostředí. Úspěšní žadatelé o dotaci mohou na projekty získat částku dosahující 75 % nákladů, maximálně 50 milionů korun. Náměty mohou zájemci posílat do 30. června 2017.

blank

(Sucho na přehradě Kamýk na Příbramsku)

„Žadatelé nejprve předloží své projektové návrhy, které posoudí odborná expertní komise jmenovaná ze zástupců ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí ČR a z řad nezávislé odborné veřejnosti. Komise z přihlášených záměrů vybere projekty, které doporučí k podpoře. Fond následně písemně vyzve úspěšné předkladatele k podání žádosti o dotaci,“ uvedl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí.

Výzva je určená pro obce, kraje a městské části hlavního města Prahy, organizační složky státu a státní příspěvkové organizace, svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků nebo obecně prospěšné společnosti založené městem nebo krajem.

Foto: Marek Síbrt

Scroll to Top