Čelákovice investují do oprav kanalizace čtvrt miliardy

Ilustrační foto

Středočeské Čelákovice v okrese Praha-východ vynaloží 250 milionů korun na výměnu kanalizačních řadů v městské části Jiřina. Město také nechá zkontrolovat vodovodní potrubí a v případě nevyhovujícího stavu ho vymění. Vedení dvanáctitisícových Čelákovic však nejprve musí dokončit projektovou dokumentaci a získat nezbytná stavební povolení. O plánovaných rekonstrukcích informoval Pražský deník.

Podle starosty Čelákovic, Miloše Sekyry, jsou stavební práce v rámci čtvrtmiliardové investice do oprav rozdělené do sedmi etap a radnice počítá s jejím kombinovaným financováním. Část peněz na opravy půjde z vlastních prostředků města, jiné pak z úvěru a o další bude město požádat skrze dotaci. Miloš Sekyra uvedl, že není ve schopnostech města pokrýt investiční náklady pouze z prostředků, kterými Čelákovice disponují. Radnice taky nechá vyměnit kanalizační potrubí, přípojky a v ulici Miroslava Maška vybuduje novou tlakovou kanalizaci a vymění odlehčovací komory. Přečerpávací stanici pak zrekonstruuje nebo postaví úplně novou. Rozdíl mezi současnou a novou kanalizací v Čelákovicích bude v tom, že současná kanalizace je koncipovaná jako jednotná, ale nová kanalizace bude oddílná. Splašky se tak oddělí od dešťových vod.

Město bude kvůli opravám řešit i majetkoprávní vztahy

„Realizační fáze bude náročná vzhledem k tomu, že se pohybujeme v lokalitě, kde je hodně podzemní vody a kde jsou tekuté písky. Necháváme si proto zpracovat hydrogeologický průzkum,“ dodal Miloš Sekyra. Radnice však řeší i majetkoprávní vztahy. Kanalizace se totiž kryje s jinými inženýrskými sítěmi nebo se nachází na pozemcích, které patří například Správě železniční dopravní cesty.

Den před zveřejněním záměru radnice došlo k havárii vodovodu

Opravy kanalizace však nejsou jediné, ke kterým v Čelákovicích dojde. Město plánuje například vysázet novou zeleň, rekonstruovat veřejné osvětlení nebo vystavět nová parkovací místa. Nejvýznamnější opravy pak budou probíhat na čelákovickém vlakovém nádraží, kde se kalkuluje s náklady ve výši pěti set milionů korun. Paradoxně den před zveřejněním investičního záměru města do kanalizace došlo v Čelákovicích k havárii vodovodního řadu. V noci ze soboty na neděli tak byli na několik hodin bez dodávky pitné vody obyvatelé hned pěti městských lokalit.

Scroll to Top