SOVAK ČR vítá schválení novely zákona o pozemních komunikacích

blank

V roce 2015 došlo chybnou novelizací zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích („zákon“) k zrušení možnosti ukládání vodovodů a kanalizací jako inženýrských sítí v obcích a městech mimo místní komunikace. Tento krok vedl k zastavení řady připravených vodohospodářských investičních akcí v řádek stovek milionů korun a ohrožoval naplnění rozšiřování či obnovy inženýrských sítí investovaných obcemi a městy často v rámci dotačních projektů tak, jak na to v červnu toho roku upozorňoval i SOVAK ČR (stanovisko ke stažení zde).

Pozměňovací návrh zákona z pera poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka a Františka Laudáta (návrh novely zákona ke stažení zde) byl 14. 9. 2016 Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR přijat v 1. čtení a obnoví tak po schválení Senátem PČR a podpisu prezidenta ČR možnost pokládat vodovody, kanalizace a další podobnou infrastrukturu podélně pod krajskými i státními silnicemi. Účinnost novela zákona nabude 30. dnem po dni jeho vyhlášení. SOVAK ČR tento krok vítá a apeluje i na rychlé schválení v rámci Senátu PČR.

Ondřej Beneš, člen představenstva SOVAK ČR

Scroll to Top