Pivovar Regent investuje do vodárny a rozvodů vody

Třeboňský pivovar Regent měl v roce 2018 výstav 77 653 hektolitrů. Meziročně to znamená růst zhruba o 150 hektolitrů. Pivovaru stoupá o desítky procent prodej plechovek. Regent letos investuje do zařízení na pasterizaci sudového piva, vylepší vodárnu i rozvody vody. Má na to vyčleněno zhruba sedm milionů korun.

Pivovar nabízí 14 druhů piv, z čehož k nejprodávanějším patří dvanáctistupňový Premium ležák a jedenáctistupňové Třeboňské pivo. Pivovar Třeboň prodává pivo pod obchodní značkou Bohemia Regent a nachází se v historickém centru města. Výroba piva však nepatří k nejekologičtějším záležitostem. Například v roce 2017 bylo v tuzemsku pro jeho výrobu spotřebováno šest miliard litrů vody. „Nelze se dostat k limitům spotřeby vody, pokud vyrábíte pivo tradičním výrobním postupem, tedy dvoufázově a nepasterujete. V tomto případě musíme dbát na maximální čistotu veškerého zařízení, ale i produktu, ještě před stáčením do lahví či sudů,“ poukázal loni na složitost systému a možné úspory vody mluvčí pivovaru Bernard Zdeněk Mikulášek.

V červnu 2018 se redakce vodarenstvi.cz zaměřila právě na náročnost spotřeby vody nejvýznamnějších pivovarů. Průzkum poukázal na skutečnost, že se většina pivovarů snaží spotřebu systematicky zmenšovat a pravidelně investuje do modernizace vodního hospodářství provozů.

„Zhruba čtvrtina spotřeby vody připadá na čištění, ať již lahví, KEG sudů nebo dalšího zařízení. Voda je také nosným médiem při rekuperaci energií. A hnacím médiem v potrubí, kterým se dopravuje pivo například z ležáckých sklepů na stáčírnu. Vodu se snažíme při výrobě co nejvíce šetřit. Například tím, že horkou vodu, která vzniká jako vedlejší produkt při vaření piva, zachytíme a použijeme k výplachu KEG sudů. Po třetím oplachu různých zařízení zůstane voda znečištěná tak minimálně, že ji použijeme na první omytí v dalším cyklu. Při změkčování pro samotné vaření odpadá malé množství vody, která je tvrdá. To ale nevadí při namáčení ve sladovně, a tak ji použijeme tam. Co se odpaří při rmutování a ve chmelovaru (asi 10 %), slouží opět k výrobě horké vody. Vodu, která slouží jako tlačné médium v potrubí, také vylejeme jen z části (té, která se promíchala s pivem). A z části ji použijeme znova,“ sdělila loni pro vodarenstvi.cz například mluvčí Plzeňského Prazdroje Jitka Němcová.

Foto: Pivovar Regent 

Scroll to Top