Tým Povodí Ohře navštívil největší stavbu

blank

Pracovníci dozorující stavby a rekonstrukce z Povodí Ohře na konci června navštívili stavbu nového doplňkového bezpečnostního přelivu na vodním díle Orlík, kterou realizuje Povodí Vltavy za 1,8 miliardy. Vodohospodáři z Povodí Vltavy svým kolegům poskytli odborný výklad a kompletní exkurzi včetně návštěvy vnitřních prostor hráze.

„Tato stavba přitahuje oko každého vodohospodáře, který se potýká, třeba v menším měřítku, se stejnou problematikou. Není to jen otázka samotné realizace, ale také přípravy projektu, zohlednění všech rizik a v neposlední řadě nastavení spolupráce celého realizačního týmu,“ říká vedoucí odboru inženýringu Povodí Ohře Zbyněk Vodák.

Podle podniku je stavba velkolepým dílem, které zaujme nejen svým charakterem, typem zakládání, ale také postupy a početným týmem investora. „Bylo přínosné s kolegy z Povodí Vltavy projednat jejich zkušenosti s metodikou BIM nejen ve fázi projektové přípravy, ale také pro využití výstupů pro samotnou výstavbu, dohled stavby a následné provozování,“ oceňuje exkurzi podnik.

blank

Metrostav si zde pro velké množství materiálu zřídil poblíž mobilní betonárnu. Stavaři se museli navíc vypořádat se skálou ve svahu. „Snad každý metr čtvereční měl jiné vlastnosti, od tvrdé skály po silně zvětralý a tektonicky porušený povrch. Kvůli těmto podmínkám jsme museli upravit projekt,“ říká Tomáš Beržinský z Metrostavu.

Obdobnou stavbu, byť ve značně menším měřítku, Povodí Ohře realizuje na vodním díle Nechranice. Investice mají zajistit vyšší ochranu před povodněmi. „Během rekonstrukce bezpečnostního přelivu zde byly na krajních polích nahrazeny stávající hydrostatické segmentové uzávěry za nové klapkové hradící konstrukce. Jejich výhodou je plynulá manipulace za všech stavů v nádrži, zajištění vyšší bezpečnosti a navýšení ovladatelného retenčního prostoru,“ vysvětlují závěrem vodohospodáři.

Scroll to Top