Investice na Pražském předměstí v Českých Budějovicích

blank

Investiční akce zahrnuje výměnu vodovodních řadů v délce 120 metrů včetně přepojení dvou vodovodních přípojek, osazení podzemního hydrantu a obnovu dvanáct metrů dlouhé přípojky k obvodové zdi přilehlé základní školy.

Potrubí z roku 1951 jsou ve špatném technickém stavu, často se objevují poruchy. Nově navrhovaná potrubí budou pokládána v poloze i niveletě stávajících. Během stavby bude zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou z provizorního vodovodu. Ten bude umístěn podél výkopu. Práce, které začnou v polovině července, skončí do konce letních prázdnin.

Pražské předměstí je část Českých Budějovic, leží severně od centra města přibližně mezi Mlýnskou stokou a ulicemi Pražská třída, Pekárenská a Nádražní, na východ od Pražského sídliště. Předměstí se vyvinulo z původně samostatné osady Staré Město a zástavby podél Pražské silnice a Dlouhé cesty, tedy dnešní ulice Na Sadech.

V oblasti stojí řada významných budov. Kromě budovy prvního místního gymnázia, například církevní stavby jako kostel svatého Václava z roku 1870, nebo Husův sbor z roku 1924 na Palackého náměstí a evangelistický kostel v ulici 28. října.

Scroll to Top