Nový zdroj vody pro Jesenicko

blank

Česká televize odvysílala reportáž ze stavebních prací na připojování nového vodního zdroje – Keprnického potoka  ke zmodernizované Úpravně vody Adolfovice. Vodárny díky investičnímu projektu zajistí stabilnější přísun surové vody, z níž v Adolfovicích vyrábí pitnou vodu pro asi 15 tisíc odběratelů v regionu.

„Perfektně to zapadá do strategie naší společnosti, po rekonstrukci úpravny se vrhnout na posilování přítoku surové vody. Ostatně tak nám to vyšlo také z krizového plánu připraveného kvůli hrozícímu poklesu vydatnosti zdrojů. To se pro někoho možná překvapivě týká také Jesenicka,“ uvedla loni na podzim ředitelka vodáren Lenka Podhorná.

Rozsáhlá stavba by měla být dokončena do prosince 2025. Součástí je výstavba nového vodojemu o kapacitě tisíc kubíků. Ze 70 % náklady uhradí dotace Státního fondu životního prostředí ČR.

Vedení jesenických vodáren v zimě uvedlo, že v roce 2024 proinvestuje 103 milionů korun. Stěžejní stavbou v oblasti obnovy vodohospodářské infrastruktury je oprava kanalizace v jesenické Lipovské ulici za 18 milionů korun. Nejen o těchto projektech se mohla veřejnost informovat při dni otevřených dveří na čistírně odpadních vod v České Vsi.

Vodárny pro letošní rok zdražily vodu o 6,51 %. Odběratelé platí za kubík 113,69 korun. Společnost vlastní a provozuje vodohospodářskou infrastrukturu na území obcí Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Hradec-Nová Ves, Jeseník, Lipová-lázně a Písečná. Prameniště a přiváděcí řady surové vody zasahují také do obcí Mikulovice a Vápenná.

Reportáž v ČT zde.

Foto: pro-jesenik.cz

Scroll to Top