Rekonstrukce kanalizace v Chomutově

blank

Investorem je Severočeská vodárenská společnost (SVS), zhotovitelem Metrostav. Modernizace se podle SVS týká jak vodovodů, tak kanalizace, a to v celkové délce 425 metrů vodovodu a 383,6 metru kanalizace.

V severočeském Chomutově začala na konci června rozsáhlá oprava vodovodu a kanalizace v ulicích Jakoubka ze Stříbra, Klostermannova a Ulička. Práce budou probíhat až do konce listopadu, a to v pěti etapách. Každá z etap si vyžádá úplnou uzavírku ulice.

Podle vodohospodářů jsou opravy důležité, aby spolehlivě zajistily zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod. Potrubí v dotčených ulicích pocházejí z počátku 20. století a jsou poruchová. Během modernizace bude odpojeno vodovodní potrubí a zásobování pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem.

SVS reinvestuje zisk do majetku

Na valné hromadě SVS byla také před několika dny schválena účetní uzávěrka a bylo rozhodnuto, že loňský zisk 562 milionů korun bude reinvestován do majetku společnosti. Loni realizovala 184 staveb a dalších 80 ostatních a drobných rekonstrukcí za 1,9 miliardy. Mezi nejvýznamnější akce patřila rekonstrukce úpravny vody ve Velkých Žernosekách a čistíren odpadních vod v Bohušovicích nad Ohří a v Liberci.

Investice do vodárenství v regionu letos překročí dvě miliardy. Mezi největší zahajované akce patří rekonstrukce úpravny vody Hradiště na Chomutovsku, která bude stát více než 500 milionů korun, nebo přivaděč Hrádek nad Nisou za 400 milionů korun, jenž je součástí projektu řešícího zásobování oblasti postižené důlní činností polského dolu Turów.

Scroll to Top