Publikace SOVAK ČR Vodovodní přípojky

blank

Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru vodovodů a kanalizací. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 9 publikací a 1 DVD.

Metodická příručka zahrnuje základní požadavky legislativy a technických norem na výstavbu vodovodních přípojek. Je určena především pro vlastníky vodohospodářské infrastruktury, obce, provozovatele, stavebníky a potencionální odběratele.

Publikace se věnuje základním právním předpisům dotýkajícím se požadavků na výstavbu, údržbu a opravy vodovodních přípojek, podmínkám pro návrh a dimenzování vodovodních přípojek včetně povolení a realizace staveb dle platné legislativy, měření odběru vody, materiálu vodovodních přípojek a kontrole stavu těsnosti přípojek. V přílohách jsou vzorová schéma jednotlivých přípojek, vzorový řez vodovodní přípojkou, vzory napojení vodovodní přípojky na vodovodní řad, vzor žádosti o zřízení vodovodní přípojky, vzor protokolu o výměně vodoměru a další.

Přehled všech publikací naleznete zde a objednat si je můžete přes hromadnou objednávku.

Scroll to Top