Číslo 6/2024 časopisu Sovak

blank

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí letos slaví 30. výročí od založení. Lubomír Fiedler připomenul dosažené úspěchy, k nimž například patří vynaložených více než 1,8 mld. korun na rozvojové projekty za dobu své existence, či dlouhodobý trend dosažení celkových ztrát vody v síti pod 10 %.

Významné investiční akce této společnosti, Skupinový vodovod Brandýsko a Skupinový vodovod Letohradsko, představil Michal Fogl. V dalších textech Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí sdílely zkušenosti s dlouhodobou péčí o vodní zdroje a modernizací, automatizací vodárenského dispečinku. Zdeněk Procházka přinesl svůj pohled na dotace, jeho osobním přáním a doporučením příslušným státním orgánům je, aby doba dotací ve vodárenství skončila. Součástí nové směrnice o čištění městských odpadních vod je i energetická neutralita ČOV obnovitelné zdroje.

O tom, co znamená tahle situace pro provozy ČOV, se lze dozvědět v článku Převod čistírenské bioplynové stanice do režimu zákona o odpadech – cesta k energetické neutralitě ČOV, který připravili Eugenie Hanzlíčková a Miroslav Kos. Šéfredaktorka Radka Hrdinová shrnula závěry semináře Dopady nového stavebního zákona na vodárenství, které uspořádal SOVAK ČR, a to ve dvou termínech. Přednášející Zdeněk Horáček v nich poukázal na změny nejvíce ovlivňující vodárenskou praxi.

Čtenáři časopisu si mohou přečíst také shrnutí témat prezentovaných na konferenci Vodárenská biologie 2024. Průběh akce shrnula Jana Říhová Ambrožová. Krátká zpráva připomněla rovněž významnou odbornou konferenci SOVAK ČR VODA FÓRUM. V rubrice Z regionů informují o svých projektech a aktivitách společnosti 1. SčV, ČEVAK, Vodovody a kanalizace Beroun, Vodovody a kanalizace Chrudim, Pražské vodovody a kanalizace a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

Na titulní straně čísla 6/2024 je zachycen vodojem Mistrovice.

Scroll to Top