SOVAK ČR k vodohospodářské konferenci VODA ZLÍN 2024

blank

Ve dnech 14 a 15. března 2024 se v prostorách hotelu Zlín ve Zlíně uskutečnila vodohospodářská konference VODA ZLÍN 2024. Záštitu konferenci udělil SOVAK ČR.

Jednalo se v pořadí již o 27. setkání vodohospodářských odborníků ve Zlíně, a proto lze konferenci jednoznačně nazvat konferencí tradiční. A také tradičně se konference zabývala novými poznatky a zkušenostmi souvisejícími s úpravou a dopravou pitné vody. Mimo samotné odborné přednášky rozdělené do třech přednáškových bloků byla tradičně součástí konference také prezentace předních firem zabývajících se výrobním, dodavatelským, obchodním i servisním programem v oboru vodního hospodářství, rozdělená do dvou samostatných expozic. Pořadatelem vodohospodářské konference VODA ZLÍN je společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Během dvoudenního odborného programu vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2024 bylo prezentováno celkem 30 odborných příspěvků. Tyto přednášky pokrývaly celou škálu aktuálních témat současného vodárenství a každá z publikovaných přednášek svým dílem přispěla k rozšíření přehledu a vědomostí posluchačů v konferenčním sále. A jelikož byla v úvodu tohoto článku zmíněna dlouholetá tradice březnového setkávání vodohospodářských odborníků ve Zlíně, je na tomto místě nutno zmínit i další tradiční součásti konference VODA ZLÍN, jimiž jsou ochutnávka moravských vín a následný společenský večer, které poskytují dostatek prostoru k dalším odborným diskusím. Sborník odborných přednášek vodohospodářské konference VODA ZLÍN je volně ke stažení na stránkách společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. 

Za organizační výbor konference
Ing. Marek Coufal, Ph.D.

Scroll to Top