Lesy ČR dokončily 185 vodohospodářských projektů

blank

Loňský hospodářský výsledek podniku dosáhl 3,84 miliardy korun, a to i přes výrazný meziroční pokles těžeb. Státní podnik obnovil 17 tisíc hektarů porostů, desítky lesních cest a nádrží, větrolamů, studánek i odpočívadel. Lesy ČR také pokračovaly v programu Vracíme vodu lesu, prostřednictvím kterého dokončily 185 projektů za 300 milionů.

Státní podnik letos při programu Vracíme vodu lesu plánuje 180 staveb za 350 milionů korun. „Díky stovkám opatření se voda pozvolna vsakuje do půdy. Krajina tak lépe odolává suchu a přizpůsobuje se změně klimatu,“ řekl dříve generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Podnik vrací do přírodních meandrů kdysi nevhodně napřímená koryta toků, obnovuje nefunkční nebo už zaniklé lesní nádrže, hloubí tůně a mokřady, využívá přírodní terénní deprese, ale realizuje také protipovodňová opatření. Na projekty Lesy ČR čerpají prostředky z ministerstva zemědělství, ministerstva životního prostředí a evropských fondů.

Lesy ČR také v roce 2023 vytvořily Fond společenské odpovědnosti, z něhož financovaly 35 miliony korun veřejně prospěšné projekty, například obnovené či nové větrolamy nebo lesní nádrže. Podnik je největším zaměstnavatelem v lesním hospodářství. Loni spravovalo 3808 zaměstnanců 1,2 miliony hektarů státních lesů a téměř 39 tisíc kilometrů drobných vodních toků i stovky malých nádrží.

Scroll to Top