Na území Povodí Ohře vysbíráno 40 tun odpadu

blank

Podnik Povodí Ohře během března a dubna spoluorganizoval několik úklidových akcí v oblasti své působnosti a díky spolupráci se spolky, svazy nebo organizacemi, které materiálně podpořil, se podařilo sesbírat téměř 40 tun odpadu. Úklidu se účastnili jak zaměstnanci, tak zhruba 2 000 dobrovolníků. Čistila se například řeka Ohře hned na několika úsecích, řeka Bílina, ale také břehy nádrží. Na území o celkové rozloze téměř 10 000 kilometrů čtverečních v hydrologickém povodí Ohře a v dalších vymezených hydrologických povodích spravuje státní podnik toky, umělé kanály, přivaděče, velké  i ostatní nádrže, jezy a malé vodní elektrárny.

Scroll to Top