SmVaK Ostrava: důraz na společenskou odpovědnost

blank

Společnost zveřejnila výroční zprávu za uplynulý rok. Vodárny například snížily objem vody nefakturované, před zdaněním dosáhly zisku 576 milionů. Do vodárenské infrastruktury směřovala v součtu investic a oprav 1,14 miliardy korun. Zpráva také reflektuje aspekty udržitelnosti a společenské odpovědnosti při každodenní činnosti společnosti.

SmVaK Ostrava jsou jako společenský odpovědná firma a zaměstnavatel aktivní ve vzdělávacích programech pro děti, problematice rozšiřování biodiverzity ve vodárenských lokalitách, spolupráci s česko-těšínským spolkem TRIANON, která má sociálně-ekonomicko-ekologické aspekty, nebo grantovém programu pro motivované zaměstnance působící v neziskové sféře Plaveme v tom spolu! Firma rovněž zůstává partnerem významných kulturních, sportovních nebo společenských akcí v regionu.

Poděkování kolegům a municipalitám

„Dovolte mi, prosím, abych poděkoval za spolupráci v roce 2023 všem svým kolegům, bez širšího nasazení, zkušeností a kompetencí bychom nemohli úspěšně realizovat naši činnost. Jsou nejcennějším aktivním, kterým naše společnost disponuje. Poděkování směřuje také k zástupcům municipalit v lokalitách, kde působíme, představitelům státní a veřejné správy, dodavatelům a obchodním partnerům, stejně jako odběratelům. Vážím si jejich konstruktivní spolupráce a najít společná řešení v situacích, které to vyžadují,“ řekl generální ředitel Anatol Pšenička.

Podpora zaměstnanců ve volnočasových aktivitách

Vodárenská společnost tak potvrzuje skutečnost, že si váží zaměstnanců, kteří se ve volném čase a obvykle bez nároku na odměnu věnují obecně prospěšným aktivitám. Uvědomuje si, že si tito lidé zaslouží podporu. Proto před několika měsíci již po deváté vyhlásila grantový program Plaveme v tom spolu! Částka, která může být rozdělena, činí 300 tisíc korun. Díky podpoře vodárenské společnosti, ale především aktivní volnočasové činnosti zaměstnanců, byla realizována řada projektů, které pomáhají zlepšovat kvalitu života v nejrůznějších oblastech, jsou v mnoha oblastech užitečné a dokáží přinášet radost.

Pomoc v minulých letech získaly například Klub bechtěreviků ČR nebo spolek ADRA pro školení dobrovolníků v oblasti krizové intervence. Podpořen byla také organizace FOR HELP věnující se péči o děti s poruchou autistického spektra. Pomoc směřovala také k aktivitám dobrovolných hasičů v Havířově nebo Českém Těšíně – Mostech. Technické a materiálové vybavení si díky programu mohli koupit také kynologové z SKP. Za dobu existence programu bylo mezi neziskové organizace rozděleno zhruba 1,8 milionu korun.

Scroll to Top