SmVaK Ostrava: rozvoj prozákaznického přístupu

blank

Vodárny vydaly Výroční zprávu 2023, která komplexně shrnuje jejich fungování v daném období. Společnost v něm pracovala na dalším rozvoji prozákaznického přístupu a zavádění nástrojů, které komunikaci zjednodušují, zefektivňují a ve velké míře přenášejí do online prostředí.

„V druhé polovině roku 2022 jsme intenzivně pracovali na tom, abychom od počátku roku 2023 implementovali nový zákaznický systém, což se nám úspěšně podařilo. Odběratelé získali možnost využívat moderní online nástroj reflektující aktuální trendy, požadavky na uživatelský komfort a zvyšující efektivitu při komunikaci s naší společností,“ vysvětluje generální ředitel Anatol Pšenička.

SmVaK Ostrava nástroj v průběhu roku dále rozvíjely, rozšiřovaly jeho funkcionality, zvyšovaly zákaznický komfort a propojovaly ho s dalšími informačními systémy. „V tom budeme pokračovat i nadále, aby mohli odběratelé dominantní část svých podnětů a požadavků vyřídit online pohodlně prostřednictvím zákaznického účtu nebo zákaznické linky,“ říká Pšenička.

Scroll to Top