SmVaK Ostrava: pokles ztrát vody v síti a více než miliarda do ...

blank

SmVaK Ostrava zveřejnily výroční zprávu za uplynulý rok. Společnost snížila objem vody nefakturované, před zdaněním dosáhla zisku 576 milionů. Do vodárenské infrastruktury směřovala v součtu investic a oprav 1,14 miliardy korun. Generální ředitel Anatol Pšenička vnímá rok 2023 jako náročný, turbulentní a specifický.

Společnost v roce 2023 vyrobila 56 595 tisíc metrů krychlových pitné vody, což představuje meziroční pokles o 179 tisíc metrů krychlových. Vodaři zaznamenali pokles u odběrů domácností a ostatních odběratelů, u odběrů do systémů dalších vodárenských společností byl zaznamenán nárůst (například VAK Přerov, OVAK). Za úspěch naopak nejvýznamnější vodohospodářská společnost v Moravskoslezském kraji považuje meziroční pokles objemu vody nefakturované z 5 747 tisíc metrů krychlových na 5 392 tisíc metrů krychlových.

Ztráty v síti pod celorepublikovým průměrem

Ztráty vody v síti v oblasti provozované SmVaK Ostrava dosáhly 9,91 %, což je výrazně pod celorepublikovým průměrem, který se v roce 2023 pohyboval kolem 14 procent. Celkové výnosy společnosti činily 3,56 miliardy korun. Vodárny zaměstnávají téměř 900 zaměstnanců, což z nich dělá významného regionálního zaměstnavatele. „Přestože byl rok 2023 v mnoha ohledech velmi náročný, turbulentní a specifický, mohu konstatovat, že se nám podařilo cíle v provozní, ekonomické i personální oblasti splnit,“ říká Generální ředitel Anatol Pšenička.

Přes miliardu na investice i letos

V součtu obnovujících oprav a investic směřuje letos do zajištění dodávek kvalitní pitné vody a odvádění a čištění vody odpadní 1,043 miliardy korun. Téměř 462 milionů korun poputuje v roce 2024 do oblasti kanalizací a čistíren odpadních vod, více než 303 milionů do vodovodních sítí a 243 milionů do páteřního výrobního a distribučního systému pro dodávky pitné vody v regionu – Ostravského oblastního vodovodu. Za posledních deset let směřovalo do vodárenské infrastruktury vlastněné a provozované SmVaK Ostrava 7,6 miliardy korun. Plánovaná částka pro rok 2024 představuje meziroční zvýšení o zhruba 70 milionů korun.

Foto: ÚV Vyšní Lhoty

Scroll to Top