Česká vodárenská firma na bosenském trhu

blank

Česká rozvojová agentura předloni podpořila vstup společnosti Wombat na trh Bosny a Hercegoviny. Firma využívá čistící a monitorovací jednotky s vysokým stupněm rozlišení a funkcionalitou, což umožňuje efektivní diagnostiku a sanaci od malých průměrů až po průlezné kanalizační systémy. Informuje o tom Velvyslanectví ČR v Sarajevu.

„O vstupu na trh Bosny a Hercegoviny jsme začali uvažovat v souvislosti s pozváním od českého velvyslanectví v Sarajevu na akci Czech Water Days, která se konala ve městě Doboj. Všimli jsme si zájmu místních vodáren o naše produkty. Hned potom jsme navštívili několik větších vodáren v Bosně a Hercegovině. V Banja Luce jsme se domluvili na demonstraci našeho produktu. Konkrétně na sanaci starého potrubí procházející pod silničním mostem, které by se jinými technickými postupy velmi složitě sanovalo, nemluvě o tom, že by taková sanace znamenala dlouhodobé uzavření dopravně vytíženého silničního mostu přes řeku Vrbas”, říká jednatel brněnské společnosti Ladislav Dokládal.

Velký potenciál na balkánském trhu

Na fungování know-how firmy se podívali zástupci bosensko-hercegovinských vodáren spolu s novináři. Cílem bylo prezentovat, že potrubí lze sanovat i ekologicky šetrným způsobem, a přitom neuzavírat silnice nebo náměstí. „Zarazily nás ztráty ve vodovodní síti, která řádově přesahují český standard. Navíc řada místních vodovodů čerpá vodu z hlubinných vrtů. Potýkají se s vysokými účty za elektřinu pro čerpání vody, kterou navíc více než polovinu ztratí ve vodovodní síti, která je zastaralá často i z dob před válečným konfliktem v 90. letech minulého století. Potenciál pro spolupráci s Bosnou a Hercegovinou je veliký, což navíc potvrzuje skutečnost, že oblast vody a sanitace je jednou z prioritních pro českou rozvojovou spolupráci v této zemi. Téměř v každém plánu rozvoje municipality či města v Bosně a Hercegovině je v rámci priorit uveden cíl redukce ztrát vody v systému,“ doplňuje Dokládal. Firma už eviduje poptávky bosensko-hercegovinských vodáren.

Významné investice do vodárenství v regionu

S velkými ztrátami vody bojuje i sousední Chorvatsko, kde se pohybují kolem 50 %, což znamená 230 milionů kubíků vody ročně.  To přináší naléhavé provedení některých činností ve smyslu finanční, technické, investiční a provozní pomoci poskytovatelům vodohospodářských služeb, kteří tyto vodovody spravují. Ke klíčovým vodohospodářským projektům v Chorvatsku patří výstavba ústřední čistírny Split-Solin, výstavba vodovodní a kanalizační sítě ve středodalmátské oblasti Kaštela – Trogir nebo realizace čistírny v Dubrovníku na jihu země.

Foto: Velvyslanectví ČR v Sarajevu

Scroll to Top