EK ke klíčovým opatřením k řízení klimatických rizik

blank

Evropa se stále častěji potýká s extrémními klimatickými jevy, jako jsou povodně, zemětřesení či požáry. Evropská komise v této návaznosti vydala sdělení o řízení klimatických rizik v Evropě, které shrnuje, jak mohou členské státy EU lépe předvídat, chápat a řešit rostoucí klimatická rizika.

Mezi klíčová opatření k řízení klimatických rizik patří zlepšení řízení rizik, lepší nástroje pro předávání relevantních informací, využití strukturálních politik a správně nastavené financování odolnosti vůči změně klimatu.

„Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě a klimatická rizika ohrožují její energetickou a potravinovou bezpečnost, ekosystémy, infrastrukturu, vodní zdroje, finanční stabilitu a zdraví lidí,“ uvádí Agentura pro životní prostředí (EEA).

Změnu klimatu považuje za vážný problém 77 % Evropanů a více než třetina z nich (37 %) se cítí být osobně vystavena klimatickým rizikům. Komise reaguje na jejich obavy a zdůrazňuje opatření k posílení odolnosti vůči změně klimatu, která jsou nezbytná pro zachování konkurenceschopnosti, prosperity a dosažení spravedlivé transformace v EU.

Scroll to Top