Cenová regulace v roce 2024

blank

Ministerstvo financí aktualizovalo cenovou politiku v oboru vodovodů a kanalizací.

Cenový výměr MF pro obor VaK

Metodická příručka

Dotazy a stanoviska

Často kladené dotazy ( 452,85 kB)

Stanovisko č. 1/VODA/2022 ( 229,88 kB)

Příloha č. 1 ke Stanovisku č. 1/VODA/2022 ( 13,33 kB)

Formuláře kalkulací cen pro roky 2022–2026

Soubory obsahují formuláře pro:

  • Plánovanou kalkulaci cen
  • Aktualizaci plánované kalkulace cen
  • Vyrovnávací kalkulace cen

Vyplněné formuláře se již nezasílají do datové schránky.

Vyrovnávací kalkulace za rok 2023 se nově odevzdává prostřednictvím systému IS VaK Ministerstva zemědělství do 30. 4. 2024 – více informací o IS VaK lze nalézt na internetové stránce Ministerstva zemědělství v části Voda – Vodovody a kanalizace – IS VaK Informační systém vodovodů a kanalizací.
Odevzdávání „Porovnání“ za rok 2023 včetně tabulek pro výpočet zisku v současném IS VaK se považuje za odevzdání Vyrovnávací kalkulace za rok 2023 pro účely cenové regulace.

Prostřednictvím webové aplikace Voda Monitor je možné odevzdávat pouze Plánové kalkulace na rok 2024 a Plánové kalkulace – aktualizace. Aktualizace se sestavuje pro období od 1. dne kalendářního měsíce následujícího po dni předložení aktualizace na MF do 31. 12. kalendářního roku, pro který byla plánová kalkulace sestavena.

Termíny pro odeslání vyplněných formulářů jsou:

  • Plánová kalkulace pro rok 2024 se odesílá nejpozději do 31. 12. 2023,
  • Plánová kalkulace – aktualizace se odesílá nejpozději jeden den před platností ceny,
  • Vyrovnávací kalkulace za rok 2023 se odesílá nejpozději do 30. 4. 2024.

Dokumenty ke stažení:

Scroll to Top