Dostavba sítí v Tašovicích

blank

Chatová oblast v jihozápadní části Tašovic v Karlových Varech dříve sloužila výhradně k rekreaci, dnes však narůstá počet objektů k trvalému bydlení. Infrastruktura na vyšší počet obyvatel nebyla připravena. V oblasti chyběla vodovodní a kanalizační síť.

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, jehož je město Karlovy Vary členem, připravilo projekt na dostavbu infrastruktury v lokalitě. Na investici za necelých devět milionů získalo dotaci z ministerstva zemědělství, zbytek bude sdružení hradit z vlastních prostředků. Samotná výstavba byla zahájena letos v březnu. Vodaři položí 1 959 metrů tlakové kanalizace, na kterou bude navazovat 79 odboček pro kanalizační přípojky z jednotlivých nemovitostí.

Nový systém tlakové kanalizace bude zaústěn do kameninové stoky ve Slovanské ulici, která bude prodloužena o 120 metrů a zakončena šachtou. Odpadní vody se budou odvádět kanalizačním systémem do karlovarské čistírny odpadních vod. S kanalizací budou položeny vodovodní řady v celkové délce 1 130 metrů a 52 odboček pro vodovodní přípojky. Nové vodovodní řady se napojí na původní síť, která byla částečně vybudovaná v minulých letech a na niž je dnes napojeno zhruba 40 % nemovitostí v chatové oblasti. Voda se do ní dodává z karlovarského systému zásobovaného z úpravny Březová. Projekt by měl být dokončen v červnu 2025.

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech je dobrovolný svazek 104 měst a obcí z Karlovarského, Plzeňského, Ústeckého a Středočeského kraje. Dnes působí na území o rozloze 3 000 kilometrů čtverečních, ve kterém bydlí trvale 190 000 obyvatel. Sdružení spravuje vodohospodářský majetek o celkové hodnotě 7 miliard, který tvoří veřejné vodovodní a kanalizační sítě, včetně úpraven pitné vody, čistíren odpadních vod, vodojemů a čerpacích stanic. Péči o provozování, údržbu, obnovu a rozvoj majetku zajišťuje pro sdružení na základě smlouvy akciová společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary.

 

Scroll to Top