Nový GIS pro ENERGII AG BOHEMIA

blank

Během druhé poloviny roku 2023 vodárenská společnost ČEVAK a teplárenská společnost RATE spojily síly a zavedly nový geografický informační systém (GIS) pro skupinu ENERGIE AG BOHEMIA.

Systém zvyšuje efektivitu a přesnost práce s technickými sítěmi a zároveň otevírá dveře pro další rozvoj a integraci systémů, včetně propojení s fakturačními systémy a Digitální technickou mapou České republiky. „Aktuálně plánujeme implementaci systému GIS do dalších teplárenských společností skupiny ENERGIE AG BOHEMIA. K tomuto kroku nás jednoznačně vede zejména závazek k neustálému inovování a zlepšování svých služeb,“ uvedl Pavel Matějka, jednatel společnosti RATE z ENERGIE AG BOHEMIA.

Systém přináší řadu vylepšení a nových funkcí, mezi které patří například otevření GIS v mobilní aplikaci, což je obzvláště užitečné pro pracovníky v terénu, nové tiskové šablony pro vytváření mapových podkladů, snadný přístup k leteckým fotografiím a rychlé propojení s katastrem nemovitostí. Systém umožňuje snadné měření vzdáleností, kreslení, vkládání komentářů a fotografií. Teplárna díky němu může snadno a rychle nalézt na mapě polohu například teplovodního potrubí a získat o něm podrobné technické informace, a to jak na počítači, tak na mobilu.

ENERGIE AG BOHEMIA zásobuje pitnou vodou více než 900 000 obyvatel České republiky a zajišťuje čištění odpadních vod čisté prostředí pro 700 000 obyvatel. Sedm dceřiných společností provozuje z pověření měst a obcí úpravny vody, vodovodní a kanalizační sítě a čistírny odpadních vod, dalších šest zajišťuje dodávkou tepla a teplé vody pro 50 000 obyvatel.

 

Scroll to Top