Za Mistrem Janem ke Kozímu hrádku

blank

V blízkosti jihočeského Sezimova Ústí na Táborsku jsme se vydali podél Kozského potoka od zříceniny Kozí hrádek směrem k městu. Vodní tok zde vytváří klidná i divočejší zákoutí, několik meandrů, na několika podemílá břehy a je třeba při pohybu nad hladinou trochu opatrnosti.
Červená značka nás dovede až ke skalnaté památce Ozvěna, která se tyčí nad vodním tokem a přilehlou zahrádkářskou osadou. Odtud je možné pokračovat až na kraj města. Celá trasa procházky je zde.
Zřícenina gotického hradu je známá díky opakované mu pobytu Mistra Jana Husa, který zde napsal několik svých zásadních děl (Postila, O svatokupectví, O církvi…). Místo opustil v červenci roku 1414, kdy se přemístil na Krakovec na Rakovnicku. Odtud ho čekala na podzim cesta do Kostnice.
Hrad vyhořel pravděpodobně v roce 1438, dále byl v pramenech uváděn jako pustý, sloužil jako zdroj stavebního kamene, odhalen byl až na konci devatenáctého století.
„Prve jsem kázal v městech i ulicích, ale nyní káži mezi ploty podle hradu, jež slove Kozí, mezi cestami měst a vsí,“ napsal ke svému pobytu církevního reformátor, pro nějž byla zmiňovaná cesta do Kostnice cestou poslední předtím, než byl za své myšlenky upálen.

 

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

blank

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top