Nové vydání časopisu Sovak

blank

Rekonstrukci přivaděče a úpravny vody pro Zlín se věnuje úvodní článek, který pro únorové vydání časopisu Sovak připravili Miriam Chmelová Holbová, Oldřich Hlaváček a Zdeněk Dvořák. Rekonstrukce západní větve páteřního přivaděče pitné vody pro Zlín a jeho okolí byla dokončena v minulém roce, jeho celková délka je 13,5 kilometru.

Miroslav Kos přináší v příspěvku Kompostování vyhnilých kalů a produkce metanu pohled na rozvíjející se oblast metod a nástrojů analytické chemie, umožňující lépe zkoumat dopady zpracování kalů na životní prostředí.

Pojetí ztrát vody v ČR a Evropě se věnuje Radka Hušková. Její příspěvek tvoří úvod ke stanovisku EurEau Návrh harmonizovaného indexu úniků (ztrát) vody, které uvádíme v českém překladu.

Jakub Tomášek a Jakub Rozsypal v článku Zachování písemné formy odběratelských smluv při jejich uzavírání elektronickými prostředky přinášejí podrobný rozbor problematiky elektronických podpisů ve vodním hospodářství. Cílem příspěvku, který vyjadřuje stanovisko Komise právní SOVAK ČR, je popsat, zda a popřípadě za jakých podmínek je možné uzavírat odběratelské smlouvy za použití elektronického podpisu či elektronických nebo jiných technických prostředků.

Zprávu z konference Nové trendy v čistírenství, která nabídla program rozdělený do sekcí Komunální odpadní vody, Průmyslové odpadní vody a Inovativní technologie, zpracovala Petra Volavá.

V rubrice Z regionů informujeme o aktuálních projektech a aktivitách společností TEPVOS, spol. s. r. o., VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Vodárny Kladno – Mělník, a. s., Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., ČEVAK, a. s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., a Dolnoberounské vodárenské družstvo.

Dopady extrémního sucha a kůrovcové kalamity na dva významné vodní zdroje na Třebíčsku mapuje Jaroslav Hedvábný a Michal Ondráček v příspěvku Změny v kvalitě vody ve zdrojích Heraltice a Opatov – poznatky provozovatele z hlediska sucha, kůrovcové kalamity a následných extrémních srážek.

Zajímavý vhled do historie i současnosti sledování úniků vody přináší článek Jana Jindry, Vladimíra Statejského a Bohdana Soukupa Vývoj ztrát vody ve firmě Středočeské vodárny.

Na závěr Miroslav Kos komentuje ve zprávě Produkce čistírenských kalů v roce 2022 informace obsažené ve Statistické ročence České republiky, vydané v listopadu 2023.

S obsahem vydání 2/2024 časopisu Sovak se můžete seznámit zde.

Scroll to Top