Vodárna Plzeň zahájí řadu významných staveb

blank

Vodárna Plzeň v roce 2024 zahájí realizaci řady staveb. K nejvýznamnějším patří budování vodovodu a kanalizace v Městském obvodě Plzeň 9–Malesice. Smlouva se zhotovitelem byla uzavřena v srpnu 2023 a realizace je rozvržena do několika let s dokončením v roce 2027. V letošním roce zahájí také etapu Vodárenského souboru Švabiny a Holý vrch.

Z vlastních provozních investic společnosti patří k nejvýznamnějším fotovoltaická elektrárna, respektive solární panely na zastřešení objektů čistírny odpadních vod, která společnosti umožní zvýšení energetické soběstačnosti a snížení provozních nákladů.

Podobný projekt společnost začíná připravovat také pro areál úpravny vody v Plzni na Homolce. V roce 2024 chystá dokončovat aktualizaci Generelů zásobování vodou a Generelu odvodnění a další důležité akce.

Více na sovak.cz zde.

Scroll to Top