SVAS: co nepatří do kanalizace

blank

V třídění odpadů jsme v Evropě premianty. V případě používání kanalizace se ale stejně zodpovědně nechováme. Čistírny odpadních vod a kanalizační síť jsou přizpůsobeny k tomu, aby bylo možné odvádět a čistit odpadní vody, nikoliv odpady. Vždy, když potřebujeme zlikvidovat nějaký odpad, měli bychom se zamyslet nad tím, že kuchyňský dřez, umyvadlo v koupelně nebo toaleta nejsou odpadkovým košem, zdůrazňují Středočeské vodárny.

Odpad, který do kanalizace vylévají některé nezodpovědné domácnosti či firmy a který do ní nepatří, může poškodit potrubí, čerpadla a další zařízení. Zároveň velmi zatěžuje životní prostředí. V potrubí a následně v čistírnách odpadních vod končí často látky a předměty, které tam rozhodně nepatří. To, co je možné do kanalizace vypouštět, jednoznačně určuje kanalizační řád. Ostatní odpad musí být likvidován jiným způsobem.

Více zde.

Scroll to Top