Na západě Čech proinvestují 300 milionů korun

blank

V roce 2024 plánuje Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, spolu se svým provozovatelem, společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, investovat do rozvoje a obnovy veřejných vodovodů a kanalizací téměř 300 milionů korun. V současné době je připraveno pro realizaci až 60 projektů, které se vedle rozvoje a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací zabývají rovněž intenzifikací čistíren odpadních vod, čerpacích stanic a úpraven vody. Realizace řady investic bude záviset na tom, zda se podaří získat dotační podporu.

Více informací k investicím členů SOVAK zde.

Scroll to Top