SOVAK ČR mezi oceněnými organizacemi pro oblast bezpečnosti

blank

SOVAK ČR získal ocenění za účast v projektu Bezpečná organizace, kterého se účastní od roku 2020. Projekt se zaměřuje na řešení bezpečnostní problematiky v oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti.

Certifikát Bezpečná organizace je udělen na základě výkonu činnosti pověřence a provedeného auditu GDPR a v oblasti ochrany osobních údajů, který musí prokázat, že výše uvedená organizace zavedla a dodržuje systém řízení ochrany osobních údajů v souladu s platnou legislativou České republiky i Evropské unie a pravidelně implementuje změny v souladu s doporučením Ministerstva vnitra ČR a Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V rámci projektu Bezpečná organizace jsou realizovány pravidelné konzultace, na kterých je kontrolována shoda bezpečnostních opatření, dokumentů a směrnic s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, včetně pravidelného školení zaměstnanců v oblasti GDPR a kybernetické bezpečnosti.

Projekty Bezpečný úřad a Bezpečná organizace jsou součástí  Katalogu bezpečnostních a obranných technologií (KBOT) 2023-24. Informace o nich jsou publikovány také v knize, která je prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí ČR k dispozici na všech českých zastupitelských úřadech v zahraničí, ale také v odpovídajících strukturách NATO. Vysoká prestiž katalogu je doložena úvodními projevy nejvyšších představitelů zainteresovaných státních úřadů a dalších významných institucí z oblasti obrany a bezpečnosti,“ říká garant projektu Radek Kubíček.

Důležité je, že díky zařazení projektu v katalogu dochází k medializaci a propagaci nejen v České republice, ale také v zahraničí.  Účast v projektu se tak nabízí i členským organizacím SOVAK ČR, které v návaznosti na NIS 2 budou muset řešit a splňovat legislativní požadavky pro kybernetickou bezpečnost. Získáním ocenění Bezpečná organizace se SOVAK ČR řadí mezi instituce, pro které je bezpečnost prioritou a které se zavázaly dodržovat bezpečnostní pravidla a standardy.

blank

Scroll to Top