VaK Zlín letos proinvestují 164 milionů

blank

Vodovody a kanalizace Zlín (VaK Zlín) pro rok 2024 připravují investice za 164 milionů korun, přičemž budou realizovány projekty k zabezpečení dodávek pitné vody a odvádění odpadních vod, vylepšovat se bude strojní vybavení vodárenských zařízení a také stavebně-technická stránka vybraných objektů.

„Hlavní investiční záměry máme určené a řadu z nich už připravené. S prvními realizacemi začneme hned, jak to počasí dovolí,“ vysvětluje ředitelka VaK Zlín Miriam Chmelová Holbová, podle které firma postupně komunikuje s městskými a obecními úřady, na jejichž katastrech se akce budou realizovat.

„Tam kde to bude dávat smysl, chceme se samosprávami úzce spolupracovat. Jde nám o to, aby se naše záměry co do času a místa potkávaly s projekty, které plánují města a obce. Vzájemná koordinace činností pomůže v mnohých případech zkrátit dobu dopravních omezení, ochránit majetky nebo třeba snížit potřebné náklady,“ říká vedoucí investičního a právního útvaru Oldřich Hlaváček.

blank

Největší část investic, téměř 100 milionů, míří do zabezpečení dodávek pitné vody. Modernizovat se budou vodovodní řady ve Zlíně, Luhačovicích nebo Napajedle. V oblasti odvádění odpadních vod se počítá s investicemi do zlínské čistírny odpadních vod, čistírny ve Valašských Kloboukách nebo do kanalizací a stok v Otrokovicích či Luhačovicích. Tyto investice si vyžádají 70 milionů.

VaK Zlín finanční prostředky na investice uvolní z vlastních zdrojů. Největší výnosovou složkou je pachtovné, které obdrží od společnosti Vodárna Zlín. Jestliže loni šlo o příjem 175,89 milionu bez DPH, v roce 2024 to bude 218 milionů bez DPH, díky kterým vodaři mohou realizovat další investice. VaK také usilují o dotace.

blank

Zdroj: SOVAK ČR

Scroll to Top