Oprava infrastruktury z roku 1920 v Chomutově

blank

Ve Vilové ulici v severočeském Chomutově Severočeská vodárenská společnost (SVS) provede rekonstrukci poruchového vodovodu a zkorodované kanalizace z roku 1920.

Opravovat se bude kanalizace v délce 251,2 metru a vodovod v délce 695,5 metru. Investorem je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. února a hotovo má být do 1. dubna. Společnost letos na Chomutovsku naplánovala 13 staveb za necelých 190 milionů.

SVS pro rok 2024 připravuje 125 investičních akcí a v rámci strategických investic 28 akcí za více než dvě miliardy.  Mezi největší zahajované stavby patří rekonstrukce úpravny vody Hradiště na Chomutovsku, která bude stát více než 500 milionů korun, nebo přivaděč Hrádek nad Nisou za 400 milionů korun, jenž je součástí projektu řešícího zásobování oblasti postižené důlní činností polského dolu Turów.

„Spravovat odpovědně majetek v hodnotě přes 100 miliard korun, který zajišťuje zásobování pitnou vodou pro desetinu republiky, znamená ročně investovat alespoň dvě procenta této hodnoty. V posledních letech se tomu přibližujeme, byť nám investice prodražují zvýšené náklady na stavební materiál i práce, ceny energií, inflace a podobně. Daří se nicméně stále lépe využívat dotace, ať už ze zdrojů národních, nebo z operačních programů EU,“ dodává generální ředitel Bronislav Špičák.

Scroll to Top