Vyšlo nové číslo časopisu Sovak

blank

Na titulní straně čísla je zachycena čistírna odpadních vod Jateční v Plzni. Úvodní článek vydání autorského týmu Josef Máca, Martina Klimtová, Milan Rataj, Karel Kučera je věnován Vyhodnocení přínosu rekonstrukcí ČOV a ÚV Plzeň. Autoři v závěru konstatují, že obě rekonstrukce naplnily svůj účel, a navíc přispěly k výraznému snížení energetické náročnosti obou provozů a ke snížení objemu technologické vody.

Obálka čísla 1/2024 časopisu Sovak.

Radovan Škarban, Lenka Reischigová a Vladimír Šnajdr v příspěvku Investice do vodárenské infrastruktury informují o investičních akcích VODÁRNY PLZEŇ, a. s., v roce 2023.

Petr Štěpán popisuje v článku Aplikace Elektronický montážní štítek (EML) dvouletou zkušenost s využitím tohoto nástroje při výměně vodoměrů a instalaci dálkových odečtových hlav ve společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s.

Ve Stručném shrnutí vybraných výsledků výzkumného projektu o věžových vodojemech přinášejí Robert Kořínek a Alena Kristová zprávu o řešení výzkumného projektu zabývajícího se v letech 2018–2022 mapováním historického, konstrukčního, technologického a architektonického vývoje staveb věžových vodojemů na území České republiky, včetně jejich současného využití.

Metodiku uhlíkové stopy EIB navrhují vodárenským společnostem používat Eugenie Hanzlíčková a Miroslav Kos v příspěvku Stanovení uhlíkové stopy ČOV. Zabývají se také platnou legislativou v této oblasti nebo stanovením hranice hodnocení uhlíkové stopy.

Josef Nepovím v článku Převod majetku vodovodů a kanalizací je opět transparentní proces upozorňuje na změnu legislativy, která opět umožňuje převádět majetek vodovodů a kanalizací formou nepeněžitého vkladu do základního kapitálu vodárenských společností za úpis akcií.

Zpráva Zuzany Valovičové a Výboru SAVE Konferencia PITNÁ VODA 2023 přibližuje průběh tradičního setkání především slovenských a českých vodohospodářů v Trienčianských Teplicích, které mělo v roce 2023 celkem 240 účastníků.

Novou koncepci topologie vodovodní sítě popisují v článku Generel skupinového vodovodu města Znojma – progresivní přístup k problematice kvality pitné vody během její distribuce Jan Ručka a Michal Lutovský.

V rubrice Z regionů informujeme o aktuálních projektech a aktivitách společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., Pražské vodovody a kanalizace, a. s., Vodárenská společnost Táborsko s. r. o., Ostravské vodárny a kanalizace a. s., VODÁRNA PLZEŇ, a. s., Vodárny Kladno – Mělník, a. s., a VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

S obsahem vydání se můžete seznámit zde.

 

Scroll to Top