SOVAK ČR: Příručka provozovatele úpravny pitné vody

blank

Publikace jsou nezbytnou pomůckou a návodem pro každého, kdo se zabývá problematikou v oboru VaK. Subjekty působící ve vodárenství si jistě vyberou z témat, která jsou v nich obsažena. V současné době SOVAK ČR nabízí 9 publikací a 1 DVD.

Příručka provozovatele úpravny pitné vody zahrnuje všechny potřebné teoretické i praktické požadavky na specialisty v oboru provozu vodohospodářských zařízení na úpravu pitné vody. Publikace byla zpracována kolektivem zkušených odborných pracovníků.

Dominantou textu je popis složitých technologických procesů převážně chemického charakteru, které rozhodují o jakosti produktu, jímž je pitná voda. Z této skutečnosti vyplývají velké nároky na provozní činnosti a řídící schopnosti obsluhujícího personálu. Primárně publikace může posloužit technikům, technologům a mistrům různého zaměření pro úpravny pitné vody s roční výrobou zhruba od 15 000 m3 do 1 500 000 m3. Ocení ji jak municipální vlastníci, tak drobní provozovatelé vodohospodářské infrastruktury v České republice.

Konkrétně jsou zde obsažena následující témata: teoretické základy hydrauliky, hydrochemie, hydrobiologie a radiologie, technologické procesy při úpravě povrchových a podzemních vod, objekty pro jímání podzemní vody, stavební části a technologické vybavení ÚV včetně kalové koncovky, provozování, obsluha a řízení procesů, měření a měřidla průtoků používaných médií, kontrolní mechanismy jakosti jednotlivých stupňů a výsledného produktu, monitoring regulace a dispečink, provozní dokumentace a evidence, ekonomika ÚV, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana, právní předpisy. V přílohách jsou uvedeny vzory provozních řádů, zobrazení mikroorganismů a mnoho dalších ilustrací, vzory kalkulace vodného, přehled technických norem a přehled literatury.

Přehled všech publikací naleznete zde a objednat si je můžete přes hromadnou objednávku.

Scroll to Top