Obnova dvou nádrží v Českém lese

blank

Lesy ČR dokončily modernizaci dvou nádrží v chráněné krajinné oblasti Český les. První z nich, kde náklady dosáhly 6,4 milionu korun, se nachází u obce Bystřice u Bělé nad Radbuzou a druhá s modernizací za 1,8 milion v údolí Lesního potoka u přírodní památky „Na Kolmu“. Stavby jsou součástí projektu Vracíme vodu lesu.

blank

„Ve všech lesních nádržích, které budujeme a obnovujeme, chceme zachytit povrchovou vodu a vytvořit životní podmínky pro vodomilné rostliny a živočichy. Jsou také zdrojem vody při hašení požárů,“ řekl Tomáš Hofmeister, vedoucí Odboru vodního hospodářství Lesů ČR.

V lesích u Bystřického potoka podnik obnovil nádrž U Trojky, kterou v minulosti poškodily povodně. Rekonstrukci prováděly Lesy ČR od loňského srpna do října. Nejprve se ze zátopy vytěžil sediment, a poté došlo na obnovu hráze a instalaci nového požeráku s ocelovou lávkou. Nádrž dnes pojme až 6 200 kubíků vody.

Druhá nádrž zvaná „U Jána“ se nachází nedaleko přírodní památky „Na Kolmu“ v mělkém údolí Lesního potoka. Z historické nádrže se dochovala jen protržená hráz porostlá smrky. Od jara 2022 do loňského podzimu tady vodohospodáři obnovovali spodní výpusť a bezpečnostní přeliv z přírodních materiálů, jako jsou kamenné prahy, rovnanina a dřevěné fošny a v zátopě pak vytvořili rozsáhlé rašelinné pásmo. Tato nádrž pojme až 4 800 kubíků vody.

Scroll to Top